Wanneer start het broedseizoen?

Vogelnest in de klimop

Je kunt het wellicht niet goed zien op de foto, maar in de klimop zit een nest. Ik heb niet gekeken welke vogel er zit te broeden, ik wil de vogel op het nest niet verstoren, maar gezien de locatie, aard en omvang denk ik dat hier een merelechtpaartje aan de slag is gegaan. Gelukkig snoei ik de klimop altijd heel vroeg in de lente (februari), omdat deze dan mooi uit kan bloeien in het najaar. Ik zorg er altijd voor dat ik dit nooit in het broedseizoen doe. Maar wanneer begint het broedseizoen en is het strafbaar snoeien in het broedseizoen?

Wanneer begint het broedseizoen?

Het broedseizoen kent geen vaste begin- of einddatum. Het begint wanneer de eerste vogels beginnen te broeden. Zoals je op de website van ‘Beleef de Lente’ kunt volgen is de bosuil altijd zeer vroeg terwijl de meeste tuinvogels dan nog moeten beginnen. Dus wanneer vogels broeden is echt afhankelijk van waar je woont en welke vogels je dus kunt aantreffen. Daarnaast is het weer een belangrijke graadmeter. Hebben we een zachte winter en begint de lente vroeg? Dan beginnen vogels vaak ook eerder met broeden. Ook kunnen ze tijdelijk een stop inlassen. Zo zijn de ringmussen in mijn omgeving drie weken geleden begonnen met het inrichten van hun nestkasten, maar zijn ze daar mee gestopt toen het even wat kouder werd. Inmiddels zijn ze al weer vol aan de gang. Van de ringmussen expert hier in het dorp heb ik begrepen dat ze dit jaar gemiddeld 10 dagen later zijn dan normaal. Dus wanneer het broedseizoen begint hangt dus ook echt af van de weersomstandigheden.

In de regel wordt als richtlijn 15 maart tot 15 juli aangehouden, maar zoals je wel uit de bovenstaande informatie kunt afleiden, is dit niet conform de daadwerkelijke broedperiode. Voor de bosuil van ‘Beleef de lente’ begon de broedperiode al in februari. Ter illustratie, de beide kuikens zijn nu al takkelingen (en dus uit het nest). Terwijl vele andere vogels, zoals de scholekster nog op vier eieren zit. De genoemde periode betreft slechts een richtlijn en is niet in de wet (Wet natuurbescherming) vastgelegd.

Is het strafbaar? Snoeien in het broedseizoen?

Oké, we weten nu dat er geen wettelijke vastgestelde periode is voor de broedperiode. De data die je dus wel eens voor ziet komen, zijn slechts richtlijnen om je alert te maken en de bewustwording te vergroten. Nu er dus geen wettelijke periode is, is het ook lastig om te zeggen dat je niet mag snoeien in deze periode. Waar het om gaat is dat je aanwezige broedende vogels niet mag verstoren en nesten niet mag vernielen . Ga je dus wel in de periode lente/zomer snoeien dan loop je kans dat je een nest vernield. Ga dus voordat je start met jouw werkzaamheden minutieus door je tuin. Tref je een nest, of zie je dat vogels met de nestopbouw bezig zijn dan moet je deze locatie dus echt met rust laten en je snoei werkzaamheden uitstellen totdat je zeker weet dat er geen vogels meer zitten te broeden. Weet ook dat veel vogelsoorten meerdere legsels hebben. En gun ze dat ook, want er gaan veel jonge vogeltjes dood, die dienen als voedselbron voor andere diersoorten, maar daarom zijn meerdere legsels wel nodig om de populatie van de vogelsoort op peil te houden. Ga dus pas weer met je heggenschaar in de weer als de vogels echt voor dit jaar zijn uitgebroed.

Kortom, snoeien in de broedperiode mag wel, maar het vergt wel maximale inspanning van je om nesten te spotten. Daar moet je wel kennis en inzicht voor hebben. Vogels zijn er natuurlijk op gericht om niet op te vallen met hun nest om zo roofdieren te omzeilen. Zie maar aan het nest op de foto. Voor je het weet zie je het over het hoofd.

Beter is het dus om gewoon buiten deze gevoelige broedperiode te snoeien. Het zekere voor het onzekere te nemen. En dus of vroeg in het voorjaar te snoeien dan wel in het najaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *